ܐ ی یߡ ی XP یϿ
: 1387/11/9 | :
RSS ی ی Ͽ
: 1387/4/31 | :
ی ی ܝ Mozilla Thunderbird ی ی یی᝝
: 1387/4/11 | :
ی ܝ Outlook Express ی ی یی᝝
: 1387/11/9 | :
ی ȝ
: 1387/4/5 | :
ܐ ی ѐ یϿ
: 1387/4/13 | :
ی FTP ѐی ی᝝
: 1387/7/24 | :
ی یʝ
: 1387/5/16 | :
ی ی ȝ
: 1387/4/5 | :
ی ی ѿ
: 1391/11/8 | :


 ѐ
یی

یی

ی ͘ی ی                یی‌ Ԙی ی
ی ی‌                ی ی‌
ی                 Ȑی ی
ی ی                ی Ґ ی
یی                
ی ی                
‌ی ی                ی ی
ی                ی ی ی
ی ی ی                 ی ی
ی                 ی
ی ی یی ی                ‌ی ‌ی ی
ی ی یی یϿ                ی ی یϿ
ی ی ی                ‌ی ی
ی ی ی                ی ی
ی                
: " ǘ ی                ‌ی ǘ ی"
ј ی ی                 ј ی‌ی ی
ی ی                 ی_
 یی:
: | : 1387/10/5 | : 9767

: 64.000
::
:
:
:
:

:


[Ґ ] [ǁ] [ ]
ߝ : [ ] - [ ]


ی ی ی.
[ ] [ ی] [RSS] [ی ] [ی]

ǐ ی ی ی 32225254-017 Ȑیی.

ی ی یی:
English Farsi: 32225254 - 017
Ԑ یی